Nguyên Vật Liệu

 Giấy Mĩ Thuật A3 Màu Lạnh  Giấy Mĩ Thuật A3 Màu Lạnh
10,000₫
 Giấy Mĩ Thuật A3 Màu Nóng  Giấy Mĩ Thuật A3 Màu Nóng
10,000₫
 Kéo cắt nét lượn  Kéo cắt nét lượn
40,000₫
 Set 10 Kẹp Gỗ Trái Tim  Set 10 Kẹp Gỗ Trái Tim
20,000₫
 Set 20 Kẹp Gỗ Trang Trí Trơn  Set 20 Kẹp Gỗ Trang Trí Trơn
20,000₫